Jak pracujeme


V každém případě pracujeme vždy individuálně, předností našeho pracoviště je velká časová dotace na každého pacienta, která je nezbytná k dokonalému vyslechnutí potíží, podrobnému vyšetření a komplexnímu pohledu na problematiku potíží.

Od pacientů naopak vyžadujeme jejich aktivní přístup na svojí terapii. Jsme přesvědčeny, že

“uzdravení nastane tehdy, vzdá-li se člověk těch návyků, které jeho nemoc způsobily”

v terapii jsme tedy průvodkyněmi, zdrojem informací a poskytujeme velmi komplexní návod, zodpovědnost za vlastní zdraví je ale v rukách daného člověka.

Cílem naší práce je pacient, který porozuměl podstatě svého problému, osvojil si jednoduché návyky a cvičení, které může provádět v každodenním životě a které vedou ke zmírnění nebo odstranění jeho potíží. Díky tomu se stává sám sobě v daném případě terapeutem, nezávislým na neustálém poskytování fyzioterapeutické péče.

Opíráme se o nejnovější poznatky z celé řady medicínských oborů, jako je chirurgie, traumatologie, gynekologie, sporotovní medicína, ale i psychosomatika, které jsou s oborem fyzioterapie neodmyslitelně spjaty.

Nejčastěji používanými metodami jsou metody na neurofyziologickém podkladě, jako Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Akrální koaktivační terapie (ACT), terapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, metoda Ludmily Mojžíšové, dále také měkké a mobilizační techniky, kineziotaping nebo easyflossing.