Jak pracujeme


V každém případě pracujeme vždy individuálně, předností našeho pracoviště je velká časová dotace na každého pacienta, která je nezbytná k dokonalému odebrání anamnézy, podrobnému vyšetření a komplexnímu pohledu na problematiku potíží.

Od pacientů naopak vyžadujeme jejich aktivní přístup na svojí terapii. Jsme přesvědčeni, že

“uzdravení nastane tehdy, vzdá-li se člověk těch návyků, které jeho nemoc způsobily.”

V terapii jsme tedy průvodci zdrojem informací a poskytujeme velmi komplexní návod, zodpovědnost za vlastní zdraví je ale v rukách daného člověka.

Cílem naší práce je pacient, který porozuměl podstatě svého problému, osvojil si jednoduché návyky a cvičení, které může provádět v každodenním životě a které vedou ke zmírnění nebo odstranění jeho potíží. Díky tomu se stává sám sobě v daném případě terapeutem, nezávislým na neustálém poskytování fyzioterapeutické péče.

Opíráme se o nejnovější poznatky z celé řady medicínských oborů, jako je chirurgie, traumatologie, gynekologie, sportovní medicína, ale i psychosomatika, které jsou s oborem fyzioterapie neodmyslitelně spjaty.