O nás

Náš tým:

Mgr. Vendula Vrbová

Lenka Vašíčková 

Mgr. Lucie Kopáčová

Mgr. Vendula Vrbová

Mým oblíbeným mottem je: ,,dělej to, co miluješ, miluj to, co děláš“. Fyzioterapie je práce, kterou miluji pro její význam, kreativitu, nevšednost, možnost se neustále vzdělávat a nakonec pro to, že mě prostě baví.

Dosažené vzdělání:

Rok 2010 – absolventka oboru Fyzioterapie, magisterské studium na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Rok 2008 – absolventka oboru Fyzioterapie, bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Kariéra:

Rok 2016 – fyzioterapeutka, jednatelka společnosti Ambulantní rehabilitace s.r.o., od roku 2019  Centrum pohybové terapie s.r.o.
Rok 2015 – fyzioterapeutka ve společnosti Ambulantní rehabilitace Jaroslava Jahelková
Rok 2010-2014 – fyzioterapeutka ve společnosti Rehabilitace a regenerace RS, s.r.o. v Chrudimi
Rok 2005 – 2010 – práce v lázeňství – Léčebné lázně Luhačovice, lázeňské domy Niva, Palace, Miramonte, Miramare jako fyzioterapeutka
Práce v terénu, domácí péče v Olomouci, Marie Novosádová, jako fyzioterapeutka.

Odborné kurzy a další vzdělání:

 • proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Mgr. Petra Bastlová, PhD.
  Měkké a mobilizační techniky, Karla Košťálová
 •  fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, Rehaspring centrum s.r.o.
 • léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Věra Jedličková
 • fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu, Rehaspring centrum s.r.o.
 • diagnostika a terapie kolenního kloubu I. a II. část, Rehalab academy, Bartosz Rutowicz
 • diagnostika a terapie ramenního kloubu, Rehalab academy, Bartosz Rutowicz
 • Dornova metoda, MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmann.
  Posturální cvičení s využitím labilních ploch, Monada s.r.o.
 • komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence, Monada s.r.o.
 • forma – funkce – facilitace, Mgr. Jan Maryška.

Lenka Vašíčková

Mým životním mottem je ,, balanc a rovnováha“. To je základní pravidlo v přírodě, vesmíru i v lidském těle. Při své práci se snažím vnímat život a duši člověka, tím získá má terapie jiný rozměr a přínos pro mě a pro pacienta. Umožňuje mi to více vnímat ty pravé důvody bolesti těla.

Dosažené vzdělání :

Rok 1991 ukončené čtyřleté studium oboru rehabilitační pracovník SZŠ Hradec Králové

Kariéra

Rok 1991-1993 – nemocnice Chrudim fyzioterapeut

Rok 1994-1998 – rehabilitace Transporta Chrudim fyzioterapeut

Rok 2007 – 2017 Rehabilitace a regenerace Chrudim fyzioterapeut

Rok 2018 Ambulantní rehabilitace Chrudim fyzioterapeut

Rok 2019 Centrum pohybové terapie Chrudim fyzioterapeut

Odborné kurzy a další vzdělání 

 • léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková
 • diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapeuty), Mgr. Věra Verchozínová
 • koncept Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) Mgr. Holubářová
 • diagnostika a terapie stabilizačního systému
 • kineziologie – patokineziologie Dolní končetiny a nohy Rehaspring
 • diagnostika a terapie kolenního kloubu, ramenního kloubu Bartosz Rutowicz
 • možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP Jarmila Čápová
 • kineziotaping I. , II. Bc.Kamil Štědrák
 • akrální koaktivační terapie I.,II.,III. Rehaspring
 • proprioceptivní neuromuskulární facilitace a její aplikace v praxi Mgr. Bastlová
 • refresh PNF Mgr. Holubářová
 • stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém Mgr. Suchomel
 • speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie, PhDr. Petr Šifta

Mgr. Lucie Kopáčová, DiS. 

Mým oblíbeným motem je citát Jana Wericha: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Má profesní cesta se prolíná odvětvím fyzioterapie a pedagogiky raného věku.

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Rok 2000 Vyšší odborná škola Hradec Králové, obor : diplomovaný fyzioterapeut.

Rok 2014 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – Sociální pedagogika.

Kariéra 

· Česko-německá horská nemocnici ve Vrchlabí – lůžková a ambulantní rehabilitace

· RHB Homea Pardubice, MUDr. Aleš Žampach

Odborné kurzy a vzdělání 

 • předporodní kurzy klasického a alternativního porodnictví
 • metoda Ludmily Mojžíšové
 • Shiatsu