Fyzioterapie pánevního dna – inkontinence

Vaginální tonizéry, tři jednoduchá závaží různé velikosti a hmotnosti vyrobená z lékařského silikonu. Educator, lehká plastová sonda. Pericalm, malý přístroj s elektroléčebnou sondou. To vše jsou pomůcky z naší ordinace fyzioterapeuta. Používají se k řešení dysfunkce svalů pánevního dna na základě vyšetření síly a funkce svalů u dané pacientky. K vyšetření pánevního dna ženu přivedou potíže s jeho funkcí. 

Ve stručnosti si problematiku dysfunkce pánevního dna shrňme do těchto projevů – bolesti dolní části zad, neplodnost – tzv. funkční sterilita, inkontinence a prolaps orgánů malé  pánve.

Následující řádky věnuji problematice dysfunkce pánevního dna ve smyslu inkontinence, tedy nechtěného úniku moči u žen. V současné době přivádí do naší ordinace stále větší počet žen stále nižšího věku a o jejích příčinách, průběhu nebo možnostech terapie mají ženy stále nedostatek validních informací. 

Jedná se o problém, který postihuje ženy různého věku, nejčastěji v souvislosti s vícečetnými, případně komplikovanými porody, císařskými řezy, operačními zákroky, zejména hysterektomií (odstranění dělohy), zvyšujícím se věkem, kdy svalovina pánevního dna podléhá stejnému oslabování, jako svaly zbytku těla, nárůstem tělesné hmotnosti apod.

Z naší zkušenosti víme, že inkontinence není problém kosmetický, nebo bolestivý. To, co ženu obtěžuje je snížení kvality života. Únik moči totiž nastává v každodenních situacích. V počátečních fázích k němu dojde v případě většího naplnění močového měchýře při sportu – běhu, skákání na trampolíně, cvičení v posilovně, kdy žena pociťuje únik a vlhkost v kalhotkách. 

V dalších fázích nastává únik moči kdykoliv během dne při zakašlání, kýchnutí, zvedání břemene. Pokud je problém neřešený, stav se zhoršuje. Nejzávažnější fáze je únik moči při zvedání se ze židle, při běžné chůzi nebo jakékoliv denní aktivitě. 

Druhou variantou, která se s předchozí často kombinuje, je pocit neustálého nucení na návštěvu toalety, a to i přesto, že dojde k vymočení pouze pár kapek tekutiny. Podobně jako u zánětu močového měchýře. Jmenuje se urgentní inkontinence.

Inkontinenci často doprovází pocit tlaku nebo cizího předmětu v pochvě. Jedná se o sestup orgánů pánve, tzv. prolaps a je to velmi závažný projev dysfunkce pánevního dna. Obtěžující jsou tyto pocity při sportu, vyprazdňování na WC a při pohlavním styku. Žena si někdy vyklenující se stěnu pochvy může sama nahmatat.

Kvůli inkontinenci je žena omezená ve velké řadě činností, které provádět nemůže (povolené pánevní dno při sportu nemusí bolet, ale častý je tlak mezi nohama), ale hlavně nechce ze strachu a ze svého osobního špatného pocitu. 

Ženy jsou odkázané na používání ochranných pomůcek, nejčastěji intimních nebo menstruačních vložek, které často mění několikrát za den, častému docházení na toaletu a nezřídka snižují přísun tekutin, aby zabránily naplnění močového měchýře. Tato opatření ale neřeší příčinu problému a nezvýší kvalitu života postižené ženy, která velmi strádá i psychicky. 

Navzdory pokrokovosti doby, která otevírá mnohá, dříve velmi tabuizovaná témata, zůstává často stud nebo podceňování problému hlavním důvodem, proč žena svůj problém neřeší. Také přístup mnohých gynekologů, kteří ženě nedoporučí další vyšetření nebo fyzioterapii je smutný. Radost nám nedělají ani mnohé zastaralé a neodborné postupy nebo doporučení nerespektující komplexnost problematiky. Například dříve doporučované Kegelovy cviky přetěžující pouze svěrač, rady na “zastavování čůrání” na WC apod. Znovu tak potřebuji zdůraznit, že problém je potřeba řešit, jinak se zhoršuje.

Co a jak a proč…

… pánevní dno je složitý funkční celek, tvořený nejen svaly, ale i vazivem a nervovým systémem, vyplněný orgány malé pánve, kterými jsou močový měchýř, děloha a vaječníky, kličky tlustého střeva apod. Svaly pánevního dna jsou svěrače kolem močové trubice, pochvy a konečníku, svaly hráze a hluboká vrstva v podobě “misky” – zespodu nesoucí a podpírající obsah malé pánve včetně plodu v těhotenství

… stejně jako na jiné systémy těla i na systém pánevního dna má vliv životní styl. Nedostatek pohybové aktivity vede k celkové dekondici, špatnému prokrvení a funkci svalů. Na druhé straně špatné cviky nebo sportovní přetížení podporují dysfunkci celku. Nadváha způsobuje přetížení pánevního dna. Kuřačky a nemocné s chronickým kašlem si způsobují namáhání pánevního dna kašlem, stejně tak ženy, které zvedají a nosí těžká břemena. Špatná výživa neumožňuje zásobení svalů a orgánů živinami a tím zhoršuje jejich funkci. Stejně tak dehydratace. 

… trvalý stres, velké množství úkolů, orientace na výkon a psychický tlak, který je na ženu vyvíjen, nebo který na sebe vyvíjí sama, neschopnost relaxace – zejména neschopnost vypnout hlavu a tím pádem uvolnit svaly těla vede k vyčerpání systému, vyčerpání svalů. Sval, který není schopen zrelaxovat není schopen ani správné kontrakce. Svaly pánevního dna jsou spolu s např. šijovými svaly pod vlivem části mozku, která zvyšuje vlivem stresu svalové napětí. Paradoxně na vině dysfunkce často není oslabení, ale trvalé přetížení, případně sportovní přetrénování, nebo špatná spolupráce pánevního dna v rámci systému – s bránicí a břišními svaly a špatné zapojení ve stereotypu dýchání

… problém může vzniknout na úrovni svaloviny – oslabení svalové síly, zde je dobře řešitelný fyzioterapií a cvičením. Rupturou nebo odtržením svalu při porodu, nebo na úrovni vaziva – taktéž poškození při porodu, nebo oslabení vazivového aparátu věkem. Může dojít k poškození inervace. Tyto problémy už konzervativní přístup není schopen vyřešit. Fyzioterapie pomůže celkovému zlepšení stavu, ale zázrak se nestane.

Co s tím??

Nepodcenit, ale ani nepanikařit. Správně rozklíčovat problém. Vzít situaci do vlastních rukou v tom, co můžu změnit, tedy…

… udržovat celkovou kondici, cvičit, hýbat se, vyzkoušet různé druhy sportu a pohybu, snížit tělesnou hmotnost, poslouchat vlastní tělo. Pohybem a zvýšením kondice se lehčí stupně inkontinence vyřeší samy

… nekouřit, dodávat do těla živiny pestrou a kvalitní stravou, hydratovat

… odpočívat – po sportu a práci nechat odpočinout tělo, ale i HLAVU!!! Aktivně relaxovat znamená v okamžiku, kdy relaxuje tělo nemít hlavu plnou starostí, přemýšlení, přemítání, ale skutečně prázdnou. Což je v dnešní době větší problém, než cokoliv jiného a proto se taky o něm rozepisuji.  Dostat se do těla je pro pochopení jeho funkce a potřeb klíčové. Je téměř jedno, jaký pohyb provozujete, pokud jste celou dobu plně přítomna v těle, dýcháte a posloucháte své tělo. K relaxaci doporučuji jakoukoliv formu meditace – védské meditace, meditace v rámci jógy, dýchání podle Wima Hofa. Forem jsou desítky i stovky a každý si vybere. Jen je potřeba něco skutečně aktivně a pravidelně provádět.

… pokud chcete problém řešit, obraťte se na odborníky:

Lékař – specialista 

Pracoviště Uro – gynekologické ambulance Pardubické nemocnice – vyšetření na tomto oddělení doporučuje gynekolog. Obrátit se na ně můžete ale i přímo bez žádanky, nebo se obraťte na naše pracoviště a díky vzájemné spolupráci vše domluvíme. Vyšetření je komplexní a odhalí, zda je problém inkontinence ve složce svalové, vazivové, zda je přítomen prolaps, sestup orgánů, porucha inervace apod. Pokud je poškození velké, nejčastějším doporučením je operace, zavedení tzv. pásky. Pakliže je strukturální složka v pořádku a problém je funkční – to znamená způsobený oslabením svaloviny pánevního dna, doporučí lékaři pacientce speciální fyzioterapeutický postup, odešlou ji na naše pracoviště. Každý případ se tedy řeší individuálně.

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna

Na naše pracoviště se v ideálním případě pacientka dostane po předchozím vyšetření na Uro – gynekologické ambulanci. S takto vyšetřenou pacientkou máme jistotu, že problém je funkční, na úrovni oslabené svaloviny, nebo je vhodný ke konzervativnímu postupu. Že nejsou přítomny strukturální poruchy, např. abrupce vaziva, které fyzioterapií nejsme schopny ovlivnit.

Žena se k nám může ale objednat i sama, bez předchozího vyšetření jinde, pokud má problém s inkontinencí a chce ho řešit. Stane se, že na tento problém narazíme v rámci terapie jiného problému, například bolestí bederní páteře, které jsou také jedním z projevů dysfunkce svalů pánevního dna a s inkontinencí jdou často ruku v ruce.

Zahajujeme terapii, jejíž základ spočívá na podrobném odebrání anamnézy, vyšetření celého pohybového aparátu a vyšetření svalů pánevního dna, z toho vyplývajícího výběru vhodných pomůcek pro posílení svalů, výběr vhodných cviků na úpravu svalových dysbalancí celého těla, doporučení úpravy životního stylu a režimových opatření. Terapie je komplexní a velmi individuální. 

A v každém případě vyžaduje nejen trpělivost, ale i aktivní účast ženy na terapii, převzetí její zodpovědnosti za vlastní zdraví a jiný náhled na vlastní tělo. Fyzioterapie nenahrazuje “sezobnutí” pilulky, ale je průvodcem k lepšímu používání vlastního těla, k jeho lepší funkci, kondici a lepší kvalitě života z toho vyplývající.