měkké a mobilizační techniky

Měkké techniky pracují s měkkými tkáněmi, tj. s kůží, podkožím, fasciemi a svaly, ve kterých vlivem dlouhodobého přetížení nebo nepřiměřeně silného pohybu vznikají změny, např. bolestivé body nebo svalové zkrácení a napětí. Cílem je uvolnění těchto tkání a znovuobnovení jejich přirozené funkce a bezbolestného pohybu. Techniky si můžete představit jako jemné protahování svalů, „protahování“ kůže cílené do místa, kde je problém apod., ale nejedná se o klasickou masáž. Mobilizují se zablokované klouby, často žebra, páteř, nebo klouby na rukou, např. po úrazech nebo znehybnění. Opět se pracuje šetrně a pokud možno nebolestivě.