kinesiotaping

V současnosti je kinesiotaping široce využívanou metodou, pomocí níž dosahujeme léčby mnoha potíží pohybového aparátu. Mezi nejčastější patří vertebrogenní algický syndrom, skolióza, whiplash syndrom, impingement syndrom, entezopatie, burzitidy, úžinové syndromy, parézy, kloubní instability aj. Kinesiotape pomáhá nejen zkrátit dobu hojení a urychlit rekonvalescenci a rehabilitaci, ale také je prevencí dalšího poškození a poskytuje pocit jistoty. Principem metody je lepení speciální pásky, tzv. kinesiotapu vhodnou technikou podle účinku, kterého chceme dosáhnout (zlepšení svalové funkce, útlum hypertonického svalu, stabilizace segmentu apod.), přímo na kůži. Reakce organismu je reflexní cestou a je nutné znát a respektovat fyziologii pohybového systému. Je proto vhodné se pro nalepení tejpu svěřit do rukou odborníka, fyzioterapeuta.