Metody práce

  • jsou založené na nejnovějších poznatcích z medicínských oborů fyzikální medicíny, fyzioterapie a léčebné rehabilitace.
  • opírají se o kvalitní vyšetření pohybového aparátu, odebrání anamnézy a vyslechnutí potíží klienta.
  • kombinují se podle individuálních potřeb dle uvážení fyzioterapeuta tak, aby byla terapie komplexní a efektivní

Nejčastěji pracujeme s těmito metodami: