Informace pro pacienty


Terapie v Centru pohybové terapie s.r.o. je částečně hrazená zdravotní pojišťovnou. Poukazy přijímáme od všech zdravotních pojišťoven (111, 201, 205, 207, 211), poukaz musí být platný, tedy ne starší než 2 – 3 týdny a vystavený od odborného lékaře – traumatologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře apod.

S výjimkou pacientů po operačním zákroku na pohybovém aparátu v akutním stavu, bezprostředně po operaci, nebo po akutním úrazu si pacienti terapii doplácí.

Objednávky příjímáme pouze v těchto dnech: pondělí a středa 8.00 – 10.30, osobně nebo telefonicky

Sjednané termíny jsou pro pacienty závazné, absenci je třeba omluvit 24 hodin předem, jinak termín zaniká včetně úhrady. Odhlašujte se formou SMS, nezapomeňte se, prosím, vždy podepsat.

Děkujeme, že nechodíte na terapii v případě nachlazení nebo nemoci a chráníte tak zdraví svoje, ostatních pacientů i fyzioterapeutek.